โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
257 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ปฎิรูป  ตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
เบอร์โทรศัพท์ 087-248-5599
ผู้บริหาร

นายวัฒนา ขันแข็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/02/2012
ปรับปรุง 07/03/2016
สถิติผู้เข้าชม 319335
Page Views 382811
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบเทคโน ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบสปช.102/26 ปรับปรุง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 257 หมู่ที่ 12  บ้านใหม่ปฎิรูป ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
E-mail:maipatiroop@hotmail.com
FaceBook: http://www.facebook.com/maipatiroop
www.maipatiroop.ac.th